Terme en voorwaardes
World Tourism Portal

Voorwaardes vir gebruik van World Tourism Portal

Hierdie voorwaardes bepaal u gebruik van die World Tourism Portal webwerf (“die webwerf”). Lees hierdie voorwaardes noukeurig, aangesien dit u regte en verpligtinge ingevolge die wet beïnvloed. Moet asseblief nie die webwerf gebruik as u nie tot hierdie voorwaardes instem nie.

 1. Gebruik van die webwerf

1.1 Deur die webwerf te gebruik, stem u in tot die voorwaardes.

1.2 Ons gee u 'n beperkte lisensie om toegang tot die webwerf te verkry en dit persoonlik te gebruik. Sodoende kan u een eksemplaar van die inhoud van die webwerf wat u interesseer, druk.

1.3 In u persoonlike gebruik van die webwerf mag u nie een van die volgende met die webwerf of die inhoud daarvan doen nie:

1.3.1. anders as vir die doel om toegang tot die webwerf te verkry, in elektroniese vorm af te laai op die skyf of enige bediener of enige ander stoorapparaat, ongeag of dit aan 'n netwerk gekoppel is of nie;

or

1.3.2 versprei, uitstuur, vertoon, uitvoer, reproduseer (behalwe in die beperkte omstandighede toegelaat deur paragraaf 1.2 hierbo) of publiseer in enige medium of formaat, insluitend, sonder beperking, op 'n persoonlike blog of sosiale netwerk-webwerf (maar niks in hierdie paragraaf 1.3.2 is bedoel om u te verbied om kommentaar te lewer oor die webwerf of die inhoud daarvan deur enige medium of formaat);

or

1.3.3 skep enige afgeleide werk.

1.4 U mag nie die inhoud van die webwerf vir kommersiële doeleindes herverkoop, oordra of gebruik nie.

1.5 U mag die webwerf nie vir een van die volgende doeleindes gebruik nie: -

1.5.1 versprei enige onwettige, teisterende, lasterlike, beledigende, dreigende, skadelike, vulgêre, onwelvoeglike of andersins aanstootlike materiaal of anders oortree enige wette;

1.5.2 oordrag van materiaal wat gedrag aanmoedig wat 'n kriminele oortreding uitmaak, of op enige ander manier enige toepaslike wette, regulasies of praktyke oortree;

1.5.3 inmeng met die gebruik of genot van enige ander persoon van die webwerf;

or

1.5.4 maak, stuur of stoor elektroniese kopieë van materiaal wat deur outeursreg beskerm word sonder die toestemming van die eienaar.

1.6 Ons verleen u 'n herroepbare, nie-eksklusiewe, beperkte reg om 'n hiperskakel na die webwerf te skep mits die skakel ons, ons filiale, ons adverteerders, ons borge of enige van ons produkte of dienste in 'n vals, neerhalende, misleidende of beledigende manier. U mag geen van ons logo's, handelsmerke of ander handelsmerke of grafieke as deel van die skakel gebruik sonder ons uitdruklike skriftelike toestemming nie.

 1. privaatheid

2.1 U gebruik van die webwerf is onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid, wat verkry kan word deur op die skakel te klik. Lees asb.

 1. Beskikbaarheid en inhoud van die webwerf

3.1 Alhoewel ons poog om u die beste moontlike diens te lewer deur u gebruik van die webwerf, maak ons ​​geen belofte dat die beskikbaarheid van die webwerf ononderbroke sal wees en dat transmissie foutloos sal wees nie.

3.2 U toegang tot die webwerf kan soms beperk word om voorsiening te maak vir herstelwerk, instandhouding, wysiging of die bekendstelling van nuwe fasiliteite of dienste. Ons sal poog om die diens te herstel sodra dit redelikerwys kan.

3.3 Ons probeer verseker dat die inhoud van die webwerf feitelik akkuraat is en / of kommentaar of mening billik en redelik is, maar ons belowe nie dat dit altyd die geval sal wees nie en ons belowe nie dat die inligting wat u bekom deur die webwerf te gebruik nie. sal van 'n bevredigende kwaliteit of geskik wees of geskik is vir enige spesifieke doel

3.4 As daar fout is met u toegang tot of gebruik van die webwerf, of as u voel dat die webwerf enige onakkuraatheid bevat, meld dit asseblief aan ons deur die terugvoerskakel op die webwerf te gebruik, en ons sal die saak ondersoek sodra ons dit redelikerwys kan doen. .

 1. Derde party webwerwe, produkte en dienste

4.1 Die webwerf bevat u gerieflik skakels na derdepartye se webwerwe. Ons ondersoek of ondersoek geen webwerwe van derdepartye of goedere of dienste wat daarop verkoop word nie. Ons onderskryf nie die inhoud van derdeparty-webwerwe of goedere of dienste wat daarop verkoop word nie. U gebruik derdeparty-webwerwe op eie risiko. U moet alle bepalings en voorwaardes, insluitend die privaatheidsbeleid, van alle derde partye wat u via die webwerf gebruik, sorgvuldig nagaan.

4.2 Ons is nie verantwoordelik vir enige kompetisie wat gereël word deur 'n derde party wat u via die webwerf deelneem nie. U inskrywing sal onderhewig wees aan die bepalings en voorwaardes, insluitend die privaatheidsbeleid, van die derde party en die derdeparty is uitsluitlik verantwoordelik vir alle vrae wat voortspruit uit die kompetisie en die uitvoering van enige prys of ander beloning.

4.3 'n Deel van die webwerf kan advertering of borgskap bevat deur derde partye wat verantwoordelik is om te verseker dat die materiaal op die webwerf akkuraat, volledig, waar en nie misleidend is nie en aan alle toepaslike wette en kodes voldoen. Ons sal nie vir u verantwoordelik wees as sodanige derdeparty-materiaal onakkuraat, onvolledig, onwaar, misleidend of nie aan die toepaslike wette en kodes voldoen nie.

4.4 Ons het geen beheer oor en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud, privaatheidsbeleide of praktyke van enige derdeparty-webwerwe of -dienste nie. U erken en aanvaar dit ook World Tourism Portal sal nie direk of indirek aanspreeklik of aanspreeklik gehou word vir enige skade of verlies wat veroorsaak word of beweer is wat veroorsaak is deur of in verband met die gebruik van of afhanklikheid van sodanige inhoud, goedere of dienste wat beskikbaar is op of deur middel van sulke webwerwe of dienste nie.

4.5 Ons is 'n Amazon-vennoot en as sodanig kan ons kommissiegeld verdien uit kwalifiserende aankope. Let daarop dat ons op geen manier verband hou met die produkte wat op die Amazon-webwerf gelys word nie en dat ons nie aanspreeklik gehou kan word vir enige kwessie wat mag ontstaan ​​as gevolg van u gebruik van hul webwerf en die aankoop van produkte nie. Deur aan te hou om hul dienste via ons webwerf te gebruik, stem u in tot hierdie voorwaarde. Lees gerus vir meer inligting Amazon-beleidskennisgewing & Gebruiksvoorwaardes van Amazon.

 1. Intellektuele eiendom

5.1 Alle inhoud op die webwerf (insluitend, sonder beperking, enige naam, logo, handelsmerk, beeld, vorm, bladsyuitleg of teks) is ons eiendom of, in toepaslike gevalle, die eiendom van die derde party wie se advertensie, borgskap, webwerf , dienste of goedere word verwys op, of toeganklik via die webwerf.

5.2 Ons is die eksklusiewe eienaars van alle sagteware wat op die webwerf gebruik word, en die eksklusiewe eienaars van die samestelling van alle inhoud op die webwerf.

5.3 Behalwe soos toegelaat onder hierdie voorwaardes, mag u nie die geheel of gedeeltes van die inhoud van die webwerf (insluitend, sonder beperking), enige naam, logo, handelsmerk, beeld, vorm, bladsy insluit nie (of op enige ander manier gebruik) uitleg of teks) sonder ons uitdruklike skriftelike toestemming.

Voorwaardes wat deel uitmaak van hierdie gebruiksvoorwaardes en ons voorwaardes vir die verkoop van goedere. In die paragrawe hieronder is die woord “Voorwaardes” van toepassing op sowel die gebruiksvoorwaardes as die voorwaardes vir die verkoop van goedere.

 1. Ons aanspreeklikheid

6.1 As ons die Voorwaardes oortree, is ons slegs verantwoordelik vir enige verliese wat u ly as gevolg daarvan in die mate dat dit 'n redelike voorsienbare gevolg is vir ons albei op die tydstip waarop u die webwerf gebruik, of 'n kontrak vir die die verkoop van goedere deur ons aan u is gevorm. In elk geval, sal ons aanspreeklikheid nie besigheidsverliese uitbrei of insluit nie (insluitend, sonder beperking, verlies aan kontrakte, inkomste, winste, verwagte besparing, onnodige uitgawes, welwillendheid of gegewens) of enige ander gevolglike of indirekte verlies wat nie redelikerwys voorspelbaar is nie deur ons altwee wanneer u met die gebruik van die webwerf begin, of wanneer 'n kontrak vir die verkoop van goedere deur ons aan u gesluit is.

6.2 Niks in die voorwaardes beperk ons ​​aanspreeklikheid vir dood of persoonlike besering wat veroorsaak word deur ons nalatigheid of pligsversuim of wat veroorsaak word deur ons opsetlike wangedrag of growwe nalatigheid nie.

6.3 U sal teenoor ons verantwoordelik wees vir ons verliese en koste as gevolg van u verbreking van die Voorwaardes.

 1. Internasionale gebruik

7.1 Ons belowe nie dat materiaal op die webwerf geskik of beskikbaar is vir gebruik nie, en dat toegang tot die webwerf vanaf gebiede waar die inhoud daarvan onwettig of onwettig is, verbode is. As u kies om toegang tot die webwerf te kry vanaf plekke buite die Europese Unie, doen u dit op eie inisiatief en is u verantwoordelik vir die nakoming van plaaslike wette.

 1. Gebeure buite ons redelike beheer

8.1 Ons is nie verantwoordelik vir enige vertraging of versuim om ons verantwoordelikhede onder die Voorwaardes na te kom as sodanige vertraging of mislukking veroorsaak word deur omstandighede buite ons redelike beheer nie. Dit beïnvloed nie u statutêre regte nie.

 1. Gebeure buite ons redelike beheer

9.1 U regte en verpligtinge ingevolge die Voorwaardes is persoonlik en u mag nie sulke regte en verpligtinge aan 'n derde party toeken of oordra nie. Geen derde party aan wie u voorgee om u regte en verpligtinge toe te ken of andersins oor te dra nie, sal enige afdwingbare regte teen ons hê.

 1. kwytskelding

10.1 As u die Voorwaardes oortree, en ons kies om die oortreding te ignoreer, is ons steeds geregtig om ons regte en remedies te gebruik in enige ander situasie waar u die Voorwaardes oortree.

 1. skeidingspakket

11.1 As enige van die voorwaardes nietig verklaar word, ongeldig of om enige ander rede nie afdwingbaar is nie, sal daardie voorwaarde verbreek word en sal dit nie die geldigheid en uitvoerbaarheid van die oorblywende voorwaardes beïnvloed nie.

 1. Wysigings

12.1 Ons het die reg om veranderinge aan te bring aan die webwerf, die voorwaardes en alle ander voorwaardes en beleide waarna verwys word in die voorwaardes of wat die voorwaardes geheel of gedeeltelik toepas. Dit beteken dat die webwerf, voorwaardes, beleide en ander voorwaardes kan verander het sedert u laaste gebruik van die webwerf. U gebruik van die webwerf sal onderhewig wees aan die voorwaardes, beleide en ander voorwaardes wat geld tydens die gebruik van die webwerf. As u nie hierdie wysigings aanvaar nie, moet u nie voortgaan om die webwerf te gebruik nie.

 1. Toepaslike wetgewing en jurisdiksie

13.1 Die voorwaardes word beheer deur die wette van Ciprus en die howe van Ciprus sal eksklusiewe jurisdiksie hê in enige dispuut wat kragtens die voorwaardes ontstaan.

13.2 Deur voort te gaan na die gebruik of gebruik van ons diens nadat hierdie hersienings van krag is, stem u in om gebind te wees aan die hersiene bepalings. As u nie tot die nuwe bepalings instem nie, moet u asseblief die Diens gebruik.

Vrywaring

U gebruik van die diens is op u eie risiko. Die diens word gelewer op 'n “AS IS” en “AS BESKIKBAAR” basis. Die diens word gelewer sonder waarborge van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, met inbegrip van, maar nie beperk nie tot, geïmpliseerde waarborge vir verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, nie-inbreukmaking of prestasieverloop.